skip to Main Content
Kulturföreningen

Kulturföreningen Studio Wanselius bildades 2016 med syfte att bedriva kulturverksamhet med särskild inriktning att producera, arrangera och genomföra kulturevenemang och utbildningar som bidrar till den enskilda individens och/eller gruppens utveckling.

Föreningens verksamhet utgår från FN:s tre huvudpelare: fred, utveckling och mänskliga rättigheter och vill skapa samverkan nationellt och internationellt för att främja dessa.

Här nedan kan du läsa om vilka projekt vi har på gång och vad vi gjort genom åren.

Om kulturföreningen som vill utveckla människor och relationer.

MER
Back To Top