skip to Main Content
Om Kulturföreningen…
....som vill utveckla människor och relationer

Vi är ett gäng kreativa kulturarbetare, forskare och pedagoger som i 20 års tid genomfört kulturaktiviteter och projekt som alla syftar till att utveckla människor och relationer. Vi drivs av tron på att  “hantera” existentiella och samtida utmaningar genom konst och dialog. Våra projekt och vår konst utgår från devisen att “se möjligheterna och lösningarna” som en nyckel till att hantera utmaningar. Vi utgår från att lek, fantasi och poesi är kraftfulla verktyg som utvecklar vår själs symfoni. 

Mänsklighetens styrka och framtid ligger i att människor utvecklar olika kompetensprofiler och intressen. Berättandet och nedtecknandet i bild och skrift har möjliggjort att vi kan ta vara på den kunskap som också genererats för tusentals år sedan, och den därmed ackumulerade kunskapen om oss och vår omvärld. Att kulturen har tydliga biologiska effekter, visste redan de gamla grekerna. Musiken var då ett viktigt ämne i skolan och man tog sjuka människor till teatern för att få dem att må bättre. Kultur i former av musik, dans, bild och berättelser talar till alla våra sinnen och kan få oss att gråta, skratta, bli rädda eller rent av motiverade till utmaningar, dvs. trigga hela vårt känslomässiga spektrum.

Gunnar Bjursell Professor vid Karolinska Institutet

Back To Top