skip to Main Content
Case
Ett urval av våra uppdrag och projekt

Kulturunderstödd rehabilitering För tredje året i rad (2021) samarbetar Kulturföreningen med Samordningsförbundet Älv & Kust i Kungälvs kommun. Kulturföreningen leder Kulturunderstödd rehabilitering  i sång/musik, drama/teater, dans/rörelse. Idag finns ett glapp mellan sjukskrivning och arbetsåtergång, det saknas en period där patienten i ett tidigt skede av sin sjukskrivning kan erbjudas en mindre kravfylld insats. Kulturunderstödd Rehabilitering fungerar som en ”mjuk väg tillbaka” till arbetslivet efter sjukskrivning…. LÄS MER

Från Härskartekniker till Bekräftartekniker Chalmers i Göteborg initierade ett projekt för att ta fram ett arbetsmaterial om härskartekniker. Bakgrunden var att många anställda uppgav att detta var problem på arbetsplatsen. En inkluderande process inleddes där samtliga medarbetare gavs tillfälle att berätta om konkreta situationer de varit med om. Utifrån detta togs ett manus fram med ett antal scener kring de fem härskartekniker som uppgavs vara vanligast förekommande… LÄS MER

Konsten att leda en kulturförändring Den offentliga primärvårdens fem förvaltningar skulle bli en förvaltning under det gemensamma namnet Närhälsan. I en ny konkurrenssituation med privata aktörer var det nödvändigt att göra en satsning på service och bemötande. Verksamhetsutvecklare Kristina Bonader kontaktade  oss för att undersöka hur vi genom kulturens verktyg, så som rollspel, musik, dramatiserade scener, bilder, dialogforum och kreativa workshops kunde skapa ett nytt och innovativt utbildningskoncept. Uppdraget vi fick var att ta fram en “Serviceguide”… LÄS MER

När livet bränner till  Föreläsning med ”Story telling” och dialogforum om konsten att leva i samklang med sina värderingar. Att ta ställning för livet och det vi tror på, blir allt viktigare i konsten att leda oss själva och varandra. Den här föreläsningen vänder sig till dig som vill få inspiration till att jobba med inre utveckling. Hur förhåller vi oss till livet när det bränner till? Vad har vi för beredskap att möta en kris? Hur gör vi för att stödja varandra i motgång?… LÄS MER

Back To Top