skip to Main Content
När livet bränner till

”Story telling” och dialogforum om konsten att leva i samklang med sina värderingar.

Att ta ställning för livet och det vi tror på, blir allt viktigare i konsten att leda oss själva och varandra. Den här föreläsningen vänder sig till dig som vill få inspiration till att jobba med inre utveckling. Hur förhåller vi oss till livet när det bränner till? Vad har vi för beredskap att möta en kris? Hur gör vi för att stödja varandra i motgång?

Peter Wanselius och Lasse Alerås har 25 år av samarbete som skådespelare, präst och ledarutvecklare. De bjuder generöst på sina erfarenheter. Du får pröva olika förhållningssätt och verktyg för att vägleda utifrån dina värderingar, din övertygelse och din inre kompass.

Vi lyssnar gärna och anpassar föreläsningens innehåll utifrån din förenings eller arbetsgrupps behov.

Peter Wanselius är skådespelaren och regissören som under de senaste 20 åren fokuserat på ledarutveckling. Han har hjälpt hundratals ledare att skapa en företagskultur som får medarbetarna att känna arbetsglädje, delaktighet och ett starkt engagemang.

Lasse Alerås är präst och familjeterapeut. Han har arbetat som kyrkoherde med ledarskap och organisationsansvar. Förutom prästarbetet och familjesamtal har han bl.a. jobbat med föreläsningar, ledarskapsutbildning och krishantering.

Back To Top