skip to Main Content
Konsten att leda en kulturförändring

När den offentliga Primärvården blev Närhälsan i Västra Götalandsregionen.

Den offentliga primärvårdens fem förvaltningar skulle bli en förvaltning under det gemensamma namnet Närhälsan.

Vårdcentralerna hade för första gången fått konkurrens av privata aktörer. För att kunna behålla sina kunder/patienter och fortsätta vara det självklara vårdvalet var det nödvändigt att satsa på service och bemötande.

Verksamhetsutvecklare Kristina Bonader tog kontakt med oss för att undersöka hur vi genom kulturens verktyg, så som rollspel, musik, dramatiserade scener, bilder, dialogforum och kreativa workshops kunde skapa ett nytt och innovativt utbildningskoncept.

Uppdraget vi fick var att ta fram en “Serviceguide”, som beskriver ett gemensamt förhållningssätt kring service och bemötande i alla kontakter med kunder, patienter och samarbetspartners.

Vi valde vi att dela upp vårdkedjan i sex faser för att tydliggöra hur man på bästa kan ge service i vårdprocessens olika delar – före, under & efter vårdtillfället.

I uppdraget ingick att vi skulle renodla och tydliggöra budskap kring service i all kommunikation och göra den tillgänglig för alla anställda och samarbetspartners. Vi kom att utbilda och träna närmare 6000 chefer och medarbetare. Detta utbildningsmaterial används i dag vid all nyrekrytering.

En av framgångsmetoderna för att lyckas utveckla en god service var att starta i den interna kulturen. Vi identifierade vad den interna servicen skulle bestå av och hur bemötandet behöver vara kollegor emellan för att sedan tillsammans lyckas ge en god service till kunder, patienter och samarbetspartners.

Vi arbetade fram en uppskattad och lättillgänglig bok om ”Konsten att leda en kulturförändring” som används av närmare 400 chefer inom Västra Götalandsregionen. Dramaturgin i boken bygger på en av världens äldsta förändringsmodeller som ofta benämns som ”Hjältens resa” eller ”Mytstrukturen” med dess 13 odödliga arketyper.

Vi har ett fortsatt gott samarbete med Närhälsan, där vi genomför olika utbildningsinsatser och workshops.

Back To Top