skip to Main Content
Scener ur arbetslivet
Inspirerande medarbetardagar

Genom åren har våra kunder givit oss stort förtroende att skapa hundratals konferenser och temadagar. Med rollspel och forumteater synliggör våra skådespelare olika arbetsplatsrelationer och dilemman. Dessa  leder till fördjupade samtal och nya insikter.

Back To Top