skip to Main Content
Rock’n roll teater
Gestaltar utmaningar i arbetsplatsrelationer

Våra skådespelare skapar närvaro, lust och engagemang som stannar kvar i dina deltagares blodomlopp. Genom humor, rollspel och improviserade scener synliggör vi det som oftast är svårt att fånga i ord. Vi har stor erfarenhet att jobba med grupper från 20-500 deltagare.

Back To Top