skip to Main Content
Tack Tjörns kommun

Stort Tack Tjörns kommun för att Studio Wanselius fick möjlighet att komma ut till alla era seniorboenden och spela i försommargrönskan. I en tid av isolering och osäkerhet behöver vi mötas och glädjas så ofta det är möjligt!

Back To Top