skip to Main Content

Skapande Inspirerande Aktivitet

Studio Wanselius är för tredje året en av aktörerna i SIA- Skapande inspirerande aktivitet Kungälv och Stenungsund kommun. SIA är till för personer med ospecificerad smärta, psykisk ohälsa eller stressrelaterad ohälsa. SIA erbjuder en mjuk och mindre kravfylld väg tillbaka till arbete/studier och fungerar som en förrehabiliterande aktivitet innan exempelvis arbetsträning. Syftet med SIA är att stimulera deltagarens sinnen vilket kan bidra till skaparglädje samt en känsla av meningsfullhet och sammanhang. Att fungera i grupp är också ett viktigt steg på vägen mot arbetsträning, studier och arbete. Sia är ett projekt på initiativ av Samordningsförbundet Älv och Kust.

För oss är kulturens verktyg en självklar del av ett meningsfullt och hälsosamt liv. Vi vill gärna hjälpa till att låta människor återupptäcka skaparkraften.

 

 

Back To Top