skip to Main Content

Musik och improvisation

Studio Wanselius gör under våren en utbildning i musik för pedagoger i Göteborg.

Med inspiration från Reggio Emilia ” Ett barn har hundra språk”, Keith Johnston IMPRO, kulturellahjarnan.se mfl har vi utarbetat ett material och en metod för att leka, improvisera och musicera i förskolan.

 

 

Back To Top