skip to Main Content
INNEHÅLL
Personaldag
Mer vi-känsla och engagemang

Vill du genomföra en personaldag där kommunikation, relationer, samarbete, värderingar eller feedback står högt på dagordningen?

Vi utgår alltid från vad du och dina kollegor vill. Vi hjälper er att sätta samman ett program som ger utrymme för praktiska övningar, reflektioner, humor och igenkänning i rollspel och interaktiva övningar.

Tillsammans planerar vi och genomför en personaldag som skapar insikter och känslor som stannar kvar i deltagarens hjärta.

Exempel på upplägg och priser. Alla priser inkluderar förmöte och framtagande av innehåll.

    1. Del av en personaldag upp till två timmar: 1 konferencier/inspiratör 9000 kr
    2. Del av en personaldag upp till tre timmar: 2 konferencierer/inspiratörer 18 000 kr.
    3. Heldag: 1 konferencier/inspiratör 19 000 kr. 2 konferencierer/inspiratörer
    4. Din egen idé. Vi behovsanpassar efter dina behov.

           

Dialogforum kring våra värderingar.

Medarbetarnas kreativa gestaltningar.

Back To Top